Bantuan Dana Pengembangan dan Pembangunan MI MIFTAHUL AMIN klik di sini

Visi dan Misi


ILMU - IMAN - EMAN - AMAN - AMIN

Meningkatkan mutu lembaga dan peserta didik

Membentuk insan (peserta didik) yang berilmu, beriman, bertakwa, dan mampu untuk menghasilkan karya-karya terbaik